Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Terénny seminár na Sennom

 Keďže ochrana prírody a obzvlášť vtákov si vyžaduje aj cezhraničný prístup, zorganizovali sme seminár týkajúci sa kaní popolavých na lokalite Senné. A prečo tu? V tomto roku bolo na východnom Slovensku potvrdené hniezdenie kaní po 24 rokoch. Navyše po sezóne spojenej s dohľadávaním hniezd na poliach v letných horúčavách padne vhod oddýchnuť si pri sledovaní vtákov rôznych druhov vo vtáčom raji - na Sennom. Jadro tu tvoria rybníky s priľahlými lúkami a mokraďami. Tie sú zdrojom potravy pre množstvo vodných a lúčnych vtákov. Navyše na začiatku septembra sa začínal ťah a každý deň mohol byť prekvapivý pre našich hostí.   Najskôr sme na ďaleký východ museli doraziť. Navzdory všeobecnej skepse k stavu našich diaľnic spájajúcich západ s východom, bola cesta bez problémov a relatívne rýchla. V pondelok večer sme sa stretli na našom ubytovaní s odborníkmi z Česka. Náhodou sme stretli aj ľudí z BROZ a hneď mohla začať verejná diskusia zameraná na ochranu prírody v našich krajinách.Výmena rôzny
Posledné príspevky

Na netopiere do Kováčovských kopcov

 Máme radi naše Malé Karpaty s tichými listnatými lesmi, potokmi a mokraďami. V lete objavujeme stále nové lokality, kde sa netopiere zlietajú a my máme možnosť ich detekovať a odchytiť, aby sme sa dozvedeli aj o nenápadných druhoch a miestach ich rozmnožovania. Avšak oceníme aj možnosť sem tam zmeniť územie a pozrieť sa do iných končín. Jedným z takých veľmi zaujímavých a na netopiere bohatým krajom je aj pohorie Burda (Kováčovské kopce). Toto naše najmenšie pohorie sa na mape javí nenápadne. Kto ho však navštívi tak si ho zamiluje. Nízke sopečné kopce čnejúce sa priamo nad tokom Dunaja vytvárajú spolu so štrkovými plážami neopakovateľné čaro krajiny. Tentoraz sme sa tu rozhodli zorganizovať niekoľkodňový seminár spojený s prieskumom územia a odchytom netopierov v známych podzemných priestoroch.    Dlhé pláže spolu s nízkymi kopcami sú znakom tejto oblasti   Pôvodne sa seminára mali zúčastniť viacerí odborníci a riešitelia Vyšehrádskeho projektu - Help bats in V4. Z dôvodu odcestovani

Nová pomoc pre kane

Ochrana kaní je priamo závislá od ľudí ochotných hľadať ich hniezda, dohodnúť sa s majiteľmi pozemkov a dohliadať na priebeh hniezdenia. V dnešnej dobe kane veľmi často uprednostnia anonymitu poľa pred mokraďami a vysokobylinnými lúkami. Aj keď na Slovensku hniezdi kaňa popolavá iba vzácne, rozloha nížin a pahorkatín kde môže zahniezdiť je značná. Ak chceme zabrániť zbytočným úmrtiam mláďat pod kombajnami a inou poľnohospodárskou technikou, potrebujeme zapojiť do monitorovania kaní a hľadania ich hniezd čo najviac zapálených ľudí.  Tento rok sme zorganizovali stretnutie v teréne pre amatérskych ornitológov, ktorí by mohli rozšíriť náš tím. Po krátkom oboznámení sa s tunajším okolím, Michal Noga (expert na kane a predseda Saola - ochrana prírody) predstavil fascinujúci druh - kaňu popolavú a prečo si jej ochrana vyžaduje našu pomoc. Nasledovala druhá časť, ochrana v praxi. Namiesto poučiek bolo povedané čo funguje a čo nie. Osobná skúsenosť je v tomto prípade nenahraditeľná. Prvoradá je

Prvé netopiere vyrobené a namaľované

Jednou z hlavných aktivít v bežiacom projekte Help bats in V4 je výmena namaľovaných netopierov medzi partnerskými krajinami. Deti si na stretnutiach s lektormi môžu svojvoľne vymalovať siluety netopierov vyrobených z drevenej preglejky. Keďže je potrebné pripraviť 400 netopierov na vymaľovanie, potrebovali sme nového pomocníka. V rámci projektu sme zakúpili laserovú vypaľovačku, ktorá precízne, bez ľudskej námahy, vyreže krásne siluety.  Maľovanie netopierov   Dnes už máme pripravených prvých drevených netopierov pre deti. Ich vymaľovanie je súčasťou aktivity zameranej na vzdelávanie detí. Dlhodobo sa nám osvedčilo kombinovať prednášky s manuálnymi a umeleckými aktivitami. Na stretnutiach im lektory povedia základné informácie zo života netopierov a prečo a ako ich chrániť. Prvé netopierie siluety už namalovali deti z prírodovedného klubu Sovule v Devínskej Novej Vsi. Celkovo 13 pestrých netopierov preletí v lete do Českej Republiky, Maďarska a Poľska. Ako predloha poslúžil bežný dru

Jeden skončil, ďalší začal

 Ako to v živote býva, keď sa niečo skončí tak dačo iné začne. Tentoraz sme úspešne ukončili Vyšehradský projekt na ochranu netopierov - Home for bats in Central Europe. A od februára tohto roku sme začali pracovať na inom projekte pre netopiere - Help bats in V4. V tomto projekte vychádzame z už osvedčených aktivít zameraných na vzdelávanie detí a praktickú ochranu netopierov.  Netopier vodný - jedinec s výraznými tukovými zásobami Na základe našich skúseností sme sa rozhodli skvalitniť environmentálnu výchovu na školách. Čoskoro pomocou laserového orezávania a vypaľovania pripravíme drevené siluety rôznych druhov netopierov. Tie si deti zo škôl vo Vyšehradskom regióne vymaľujú podľa seba a navzájom si ich vymenia. Taktiež pre školy budú vyrobené pomôcky z dreva - modely búdok, siluety netopierov, maľovaný poster - Rok v živote netopiera. Na školách budú prebiehať prednášky a exkurzie v prírode. Doplnok v lete bude aj denný tábor so zameraním na ochranu netopierov v Mestských lesoch B

Čo sme spravili pre netopiere v roku 2020

Uplynulý rok sa niesol v znamení pandémie, ktorá ovplyvnila aj naše projektové aktivity. Predovšetkým sme chceli zorganizovať viac akcií pre verejnosť. Museli sme presunúť aj prednášky pre školy z jesene na jar. Aj to dúfame, že nám pandémia dovolí.  Splnili sme ciele - celkovo štyri exkurzie pre verejnosť na Slovensku. Náš maďarský partner Vénic Természetvédelmi és Természetismereti Alapítvány tiež stihol zrealizovať tri exkurzie spojené s detektoringom netopierov a ich odchytom. Z praktických činností sme sa venovali čisteniu povrchu mokradí. Vyčistili sme mokraď kompletne pokrytú žaburinkou, ktorá znemožňovala netopierom sa napiť z povrchu vodnej hladiny. Od leta je tu čistá vodná hladina, uvidíme dokedy to takto vydrží. Odstránením sme umožnili svetlu prenikať pod povrch, čo umožní vývin rôznym svetlomilným druhom stavovcov aj bezstavovcov. Takisto sme čiastočne odstránili vodné riasy aj pozdĺž brehov mokrade Podkova neďaleko Bieleho kríža. Podľa našich zistení tu netopiere chodia

Čistíme mokrade pre netopiere

Jednou z aktivít projektu Home for bats in Central Europe podporeného z Vyšehradského fondu bola aj úprava mokradí pre netopiere. Počas teplých letných nocí sa ich telo rýchlo ohrieva, takže potrebujú často piť, aby sa ochladili. Prístup k vode je teda pre ne veľmi dôležitý. Aj keď sa v okolí ich odpočinkových miest a lovísk nachádzajú vodné plochy, niekedy sú priveľmi pokryté vodnými riasami, čo znemožňuje prístup k vode pre netopiere. Práve preto sme sa rozhodli zrevitalizovať minimálne dve mokrade v Mestských lesoch Bratislava.  Mokraď na Dlhých lúkach pred čistením   Jedna mokraď na Dlhých lúkach mala povrch hladiny kompletne pokrytý žaburinkou. Druhá mokraď Podkova mala vodnú hladinu bez rastlinstva iba na malej časti. Žaburinka tu bola menším problémom, tesne pod hladinou sú však rozvinuté husté riasy. Najprv sme začali s čistením na prvej mokradi. Prvý deň sme zápasili s neustálym dopĺňaním žaburinky ako následku vírivého pohybu vody. Akonáhle sme odstránili časť, aby sme vytvor