Preskočiť na hlavný obsah

Živé podzemie

Projekt bol realizovaný v rokoch 2018 – 2019 vďaka podpore Nemeckej spolkovej nadácie (DBU - Deutsche Bundesstiftung Umwelt) v spolupráci s Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald AngewandteZoologie und Naturschutz Zoologisches Institut und Museum.

Jeho cieľom bolo zlepšiť podmienky pre živočíchy, ktoré obývajú podzemné priestory a zastrešoval zastrešoval výskumné aktivity, praktickú ochranu a propagáciu, mnohé z činností mali modelový charakter.

 

Cieľové skupiny živočíchov - netopiere, salamandry, plchy a ryšavky

V rámci projektu bolo navštívených viac ako 46 rôznych podzemných priestorov antropického charakteru (banské diela, vojenské bunkre a kaverny, pivnice či miesta, ktorých účel je neznámy). Pomocou viacerých štandardných i nových metód tu bol zisťovaný výskyt živočíchov – najmä cicavcov a obojživelníkov. Zistených bolo 22 druhov cicavcov (z toho 17 druhov netopierov) a tri druhy obojživelníkov. Sledovaná bola i návštevnosť jednotlivých lokalít. Na základe týchto vstupných dát (a pri zohľadnení i dát z iných súvisiacich oblastí – montanistika, geológia, kultúrno-historický význam) sme pristúpili k manažmentovým opatreniam. Vybrané lokality (2 štôlne, 5 vojenských kavern, 1 bližšie nešpecifikovaný podzemný priestor) boli uzavreté pre verejnosť; na piatich lokalitách boli inštalované zábrany pred pádom obojživelníkov, resp. drobných živočíchov do šácht či iných pascí, zároveň sa na 6tich lokalitách vytvorili nové úkrytové možnosti pre netopiere a obojživelníky. 

Monitoring netopierov počas zimného sčítania


Príprava stopovacieho substrátu na sledovanie stôp zvierat

Zabránenie pádom zvierat do vertikálnych priestorov bola jedna z aktivít projektu

 
Vydanie brožúrok

V rámci projektu boli tiež vydané 2 informačné brožúrky. Jedna je venovaná živočíchom, ktoré využívajú podzemné priestory ako svoj úkryt; druhá približuje rôzne manažmentové úpravy týchto priestorov. Ide o ukážky funkčných opatrení, príklady „best practice“ pri zabezpečovaní dlhodobej ochrany týchto priestorov a živočíchov v nich.

 

Tlačové správy

29.2.2020

https://www.bakurier.sk/sekcie/dobre-vediet/clanok-v-mestskych-lesoch-ukoncili-scitanie-netopierov

7.9.2019

https://www.dobrenoviny.sk/c/171811/na-konci-augusta-rodiny-s-detmi-spoznavali-svet-netopierov

https://polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/polovnictvo/konci-augusta-rodiny-detmi-spoznavali-svet-netopierov/2

22.10.2018

https://bratislava.sme.sk/c/20943468/tri-z-bunkrov-v-lesoch-uzavru-zimuju-v-nich-netopiere.html

30.8.2018

http://www.teraz.sk/najnovsie/v-bratislave-odchytili-sesttisiceho-n/345620-clanok.html?fbclid=IwAR2XeqfphbVxGRYKPfz4Z7fw73ISIC8HrTDIB7LigQZaZ80rOT_Aw7xLEN8

21.8.2018

https://bratislavaden.sk/zaujemcovia-o-prirodu-spoznavali-uplynuly-vikend-netopiere/?fbclid=iwar0v21xxjw-mg9ta3acyqi2rlvfxb2kplsbolximszxohgdookzyubkwlwg

3.4.2018

https://www.webnoviny.sk/v-malych-karpatoch-zimovalo-vyse-tisic-netopierov-ochranari-museli-ukoncit-ich-scitanie/


Facebook:

Sčítanie netopierov, 6. Január 2020

https://www.facebook.com/378549108893654/photos/pcb.2817217481693459/2817216055026935/?type=3&theater

Informačná brožúrka, 12. 12. 2019:

https://www.facebook.com/378549108893654/photos/a.485293894885841/2756963481052193/?type=3&theater

Uzavretie štôlne, 6. Júl 2019

https://www.facebook.com/378549108893654/photos/a.485293894885841/2422562924492252/?type=3&theater

Uzavretie štôlne, 28. Júna 2019

https://www.facebook.com/378549108893654/photos/a.485293894885841/2407168036031741/?type=3&theater

Uzatváranie štôlne, 11. Jún 2019

https://www.facebook.com/378549108893654/photos/a.485293894885841/2370836166331595/?type=3&theater

Inšpekčná kamera, 5. Máj 2019

https://www.facebook.com/378549108893654/photos/pcb.2298382886910257/2298380790243800/?type=3&theater

Sčítanie netopierov, 27. Február 2019

https://www.facebook.com/378549108893654/photos/a.485293894885841/2190286374386576/?type=3&theater

Sčítanie netopierov, 29.12.2018

https://www.facebook.com/378549108893654/photos/pcb.2093331234082091/2093327384082476/?type=3&theater

Inštalácia tabuliek, 24.2.2019

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215987283852735&set=pcb.10215987346334297&type=3&theater

Zimné sčítanie, 17.12.2018

https://www.facebook.com/378549108893654/photos/pcb.2074616932620188/2074616759286872/?type=3&theater

8.10.2018

https://www.facebook.com/378549108893654/photos/pcb.1963574260391123/1963573967057819/?type=3&theater

7.10.2018

https://www.facebook.com/378549108893654/photos/pcb.1961705870577962/1961699563911926/?type=3&theater

3.10.2018

https://www.facebook.com/378549108893654/photos/a.485293894885841/1955807017834514/?type=3&theater

23.9.2018

https://www.facebook.com/378549108893654/photos/a.485293894885841/1942122975869585/?type=3&theater

20.9.2018

https://www.facebook.com/378549108893654/photos/a.485293894885841/1937986282949921/?type=3&theater