Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu február, 2018

Prvá prezentácia za nami - netopiere sú už na školách

Prednáška na ZŠ Devín Koniec februára pre nás znamenal prvé predstavenie netopierov deťom v rámci projektu " Netopiere a ľudia v dunajskom regióne " podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom. Prvá škola, ktorá privítala náš projekt a netopiere bola Základná škola Devín. Pre tretiakov a štvrtákov sme pripravili zaujímavú prednášku o ekológii a ochrane netopierov. Aj keď sú predmetom intenzívneho výskumu a ochrany, medzi verejnosťou sa o ich živote veľa nevie. A práve netopiere dokážu s človekom veľmi dobre spolunažívať a ich prítomnosť v prostredí má aj benefity pre spoločnosť. Odborník na netopiere - M. Noga - okrem informácií o živote netopierov, oboznámil deti ako sa dá netopierom pomôcť. Okrem búdok je dôležité obmedzovať rušenie na miestach kde odpočívajú. Ak ale chceme zlepšovať ochranu, potrebujeme aj aktuálne poznatky ako netopiere využívajú prostredie, kde sa zdržujú a aké druhy žijú v danom prostredí. Tu nám pomáhajú špeciálne pomôcky ako detektor a analyzá

Monitoring netopierov v roku 2017

N. leisleri  V roku 2017 sme okrem projektov realizovali aj monitoring netopierov pomocou odchytov. Tentoraz sme pokryli až 29 lokalít, na ktorých sme realizovali 46 odchytov. Ako výsledok našej činnosti uvádzame - 713 odchytených netopierov 21 druhov. Predovšetkým sme potvrdili rozmnožovanie netopierov na viacerých nových lokalitách. Práve nájdenie takýchto miest, kde sa netopiere rozmnožujú, je pre ich ochranu dôležité. Viac sa dozviete v priloženom súhrne.  

Začíname medzinárodný projekt na ochranu netopierov

Od februára v spolupráci s projektovými partnermi z Maďarska (Vénic Nature Conservation Foundation) a z Rakúska (KFFÖ) začíname projekt "Netopiere a ľudia v Dunajskom regióne". Pomocou tohto projektu chceme dosiahnuť lepšie prepojenie miestnych obyvateľov s ochranou netopierov. Obdobie realizácie projektu bude trvať od 1/2/2018 do 30/4/2019. Projekt je finančne podporený z Višehrádskeho fondu. Tento projekt má za cieľ predovšetkým zlepšiť povedomie o netopieroch a ich ochranu v cezhraničnom regióne. Aktivity projektu sú zamerané na identifikáciu miest s vysokou diverzitou netopierov, úpravu podzemných priestorov a realizáciu prednášok a kurzu o netopieroch pre deti a verejnosť. Aktivitami nadväzujeme na dlhodobú činnosť jednotlivých mimovládnych organizácií v regióne. Podpora zo strany Višehrádskeho fondu nám umožní pozdvihnúť ich na vyššiu úroveň a zintenzívniť verejnoprospešnú činnosť. Všetky informácie o priebehu projektu nájdete na tomto mieste.  --------------

Výročná správa za rok 2017

Rok 2017 je za nami, aby sme ho uzatvorili aj formálne, pripravili sme pre našich priaznivcov výročnú správu. Nájdete v nej súhrn realizovaných aktivít a akcií. Taktiež uvidíte aj aké projekty sme realizovali. Bolo to doteraz najtvorivejšie obdobie v krátkej histórii Saoly. V tomto roku plánujeme nadviazať na úspešné aktivity a pridať niečo navyše. Chceme sa posúvať dopredu, zatiaľ sa nám darí skĺbiť to pravé nadšenie a odborné poznatky. Ako tomu bolo pri úprave vchodov do podzemia. Veríme, že naše úsilie bude odmenené dobrým pocitom (jedna z príčin založenia Saoly) a zlepšením ochrany biodiverzity. Výročná správa za rok 2017