Preskočiť na hlavný obsah

Nové nápady pre ochranu netopierov

 V roku 2024 pokračujeme v realizácii projektu Urban bats - protected species in our buldings podporený z Medzinárodného vyšehradského fondu. Primárnym záujmom je pokračovanie vo vzdelávaní detí, preklad vzdelávacích materiálov do iných jazykov, tvorba nových pomôcok a zdieľanie poznatkov medzi partnermi. 

 Na jar sme stihli na Slovensku a v Maďarsku zorganizovať prvé časti kurzu pre nových odborníkov na netopiere. Úvodná prednáška bola zameraná na všeobecnú biológiu a ekológiu netopierov a zaujímavosti z ich života. Načreli sme aj do základov určovania podľa echolokácie druhov a tiež ako sú jednotlivé druhy adaptované na rôzne podmienky v prostredí. Takmer každý projekt je zameraný na vzdelávanie ľudí, väčšinou laickej verejnosti, aby mali väčšiu toleranciu k životu okolo nás. Tentoraz chceme začať budovať aj odbornú základňu. Vybrali sme preto ľudí s neskrývaným záujmom o netopiere a potenciálom pomôcť pri ich monitorovaní, výskume a ochrane. V júni pokračujeme druhou časťou zameranou na odlišovanie druhov počas odchytov a pomocou detektorov. 

V máji sa uskutočnilo aj stretnutie partnerov a odborníkov na netopiere v Olomouci. Miestny odborník na netopiere Evžen Tošenovský nám predstavil rozsiahly park v centre mesta a druhy s ktorými sa tu môžeme stretnúť. Boli tu spravené rôzne ochranné opatrenia, ktoré účastníkom seminára priblížili ako ochrániť kolónie netopierov v starých stromoch a zároveň zabezpečiť bezpečnosť v parku. Po príjemnej exkurzii sme sa venovali diskusii o tom ako podporovať spolužitie ľudí a netopierov v sídlach. Ďalší deň bol venovaný príspevkom zameranými na ochranu a monitoring netopierov v Českej republike, Maďarsku, Ukrajine a na Slovensku. Prediskutovali sme zaujímavé prípady umiestnenia kolónií v budovách, ako aj konfliktné situácie, keď sa netopiere dokázali dostať priamo do bytov. Taktiež zaujali príspevky z Maďarska a Ukrajiny, pojednávajúce o súčasnom monitoringu a druhovej štruktúre, ako aj problematike ochrany v týchto krajinách. 

 Záverom sme sa zamerali na zhrnutie poznatkov o netopieroch v sídlach v podmienkach strednej a východnej Európy. Dohodli sme sa na pokračovaní v zhromažďovaní údajov z terénu, ktoré budú vedecky analyzované. Následne ich chceme použiť pri odborne zdôvodnenej ochrane.