Preskočiť na hlavný obsah

Jeden skončil, ďalší začal

 Ako to v živote býva, keď sa niečo skončí tak dačo iné začne. Tentoraz sme úspešne ukončili Vyšehradský projekt na ochranu netopierov - Home for bats in Central Europe. A od februára tohto roku sme začali pracovať na inom projekte pre netopiere - Help bats in V4. V tomto projekte vychádzame z už osvedčených aktivít zameraných na vzdelávanie detí a praktickú ochranu netopierov. 

Netopier vodný - jedinec s výraznými tukovými zásobami

Na základe našich skúseností sme sa rozhodli skvalitniť environmentálnu výchovu na školách. Čoskoro pomocou laserového orezávania a vypaľovania pripravíme drevené siluety rôznych druhov netopierov. Tie si deti zo škôl vo Vyšehradskom regióne vymaľujú podľa seba a navzájom si ich vymenia. Taktiež pre školy budú vyrobené pomôcky z dreva - modely búdok, siluety netopierov, maľovaný poster - Rok v živote netopiera. Na školách budú prebiehať prednášky a exkurzie v prírode. Doplnok v lete bude aj denný tábor so zameraním na ochranu netopierov v Mestských lesoch Bratislava.

Z prínosných činností kde sa bude môcť zapojiť aj verejnosť - forma tzv. citizen science - je aj aktivita "Netopýři na výletě", kde sa budú sčítavať netopiere pred ich letnými úkrytmi. Koordináciu zabezpečí Ústav biologie obratlovců AV ČR. Pomocou kamery bude v Českej Republike prebiehať aj sledovanie kolónie netopierov veľkých (Myotis myotis). 

Prednáška pre deti o netopieroch
 

V praktickej ochrane sa zameriame na úpravu dvoch stavieb v Mestských lesoch Bratislava kde sa nachádza letná kolónia podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros). Nadviažeme na uplynulý projekt, lepšie zatemníme vnútorný priestor pred slnkom a nainštalujeme búdky dovnútra. Takisto zatraktívnime okolie pre netopiere. Búdky budú osadené aj v Poľsku a Maďarsku. 

V lete uskutočníme aj dva terénne semináre, jeden v Českej republike a jeden na Slovensku. Odborníci na netopiere budú zdieľať svoje skúsenosti a názory na ochranu a výskum netopierov v peknom prostredí lesov a mokradí.