Preskočiť na hlavný obsah

Čo sme spravili pre netopiere v roku 2020

Uplynulý rok sa niesol v znamení pandémie, ktorá ovplyvnila aj naše projektové aktivity. Predovšetkým sme chceli zorganizovať viac akcií pre verejnosť. Museli sme presunúť aj prednášky pre školy z jesene na jar. Aj to dúfame, že nám pandémia dovolí. 

Splnili sme ciele - celkovo štyri exkurzie pre verejnosť na Slovensku. Náš maďarský partner Vénic Természetvédelmi és Természetismereti Alapítvány tiež stihol zrealizovať tri exkurzie spojené s detektoringom netopierov a ich odchytom. Z praktických činností sme sa venovali čisteniu povrchu mokradí. Vyčistili sme mokraď kompletne pokrytú žaburinkou, ktorá znemožňovala netopierom sa napiť z povrchu vodnej hladiny. Od leta je tu čistá vodná hladina, uvidíme dokedy to takto vydrží. Odstránením sme umožnili svetlu prenikať pod povrch, čo umožní vývin rôznym svetlomilným druhom stavovcov aj bezstavovcov. Takisto sme čiastočne odstránili vodné riasy aj pozdĺž brehov mokrade Podkova neďaleko Bieleho kríža. Podľa našich zistení tu netopiere chodia piť vo veľkom množstve počas teplých nocí. Naposledy tu vodné rastliny ponechali nepokrytú časť o rozmeroch asi 1 m2. Po vyčistení budú mať netopiere už jednoduchší prístup k vode. 

Odchyt netopierov spojený s rozprávaním o netopieroch
 

V spolupráci s Mestskými lesmi v Bratislave sme začali na jeseň pre netopiere prispôsobovať nevyužívanú budovu starej vodárne pod Kamzíkom. Odstránili sme smeti a nánosy hliny zmiešanej so stavebným odpadom. Takisto sme začali odkáňať pretekajúcu vodu zo stavby. V okolí sme preriedili porast kríkov a mladých stromov ako aj sme odstránili padnutý strom na streche. Postupne tunajší priestor zveľadíme a osadíme búdkami pre netopiere. Jedného podkovára malého sme tu už objavili odpočívať. Tak nabudúce ich snáď pribudne viacero. 

Úprava priestoru vodárne
 

Počas zimy sme začali plniť úlohu vyhľadávania stromov s dutinami vhodnými pre netopiere. Celkovo sme našli 30 stromov s dutinami alebo inými vhodnými úkrytmi. Všetky budú označené a ponechané v poraste na dožitie. Aktivita bola realizovaná v spolupráci s Mestskými lesmi v Bratislave. Prínosná bude aj pre verejnosť, keďže stromy sa nachádzajú v hospodársky využívanom lese. Budú tu môcť zostarnúť a spestria tunajší les. 

Stromy s dutinami sú dôležité pre ochranu netopierov
 

V roku 2021 budeme pokračovať v aktivitách, predovšetkým usporiadame seminár o tom čo sme urobili pre netopiere. Dokončíme úpravu vodárne a bunkrov ako aj vybraných turistických prístreškov. A zrealizujeme odložené prednášky pre školy. Čaká nás rušný rok, ak všetko dobre pôjde tak ho ukončíme s dobrým pocitom vykonanej práce.