Preskočiť na hlavný obsah

Na netopiere do Kováčovských kopcov

 Máme radi naše Malé Karpaty s tichými listnatými lesmi, potokmi a mokraďami. V lete objavujeme stále nové lokality, kde sa netopiere zlietajú a my máme možnosť ich detekovať a odchytiť, aby sme sa dozvedeli aj o nenápadných druhoch a miestach ich rozmnožovania. Avšak oceníme aj možnosť sem tam zmeniť územie a pozrieť sa do iných končín. Jedným z takých veľmi zaujímavých a na netopiere bohatým krajom je aj pohorie Burda (Kováčovské kopce). Toto naše najmenšie pohorie sa na mape javí nenápadne. Kto ho však navštívi tak si ho zamiluje. Nízke sopečné kopce čnejúce sa priamo nad tokom Dunaja vytvárajú spolu so štrkovými plážami neopakovateľné čaro krajiny. Tentoraz sme sa tu rozhodli zorganizovať niekoľkodňový seminár spojený s prieskumom územia a odchytom netopierov v známych podzemných priestoroch. 


 

Dlhé pláže spolu s nízkymi kopcami sú znakom tejto oblasti
 

Pôvodne sa seminára mali zúčastniť viacerí odborníci a riešitelia Vyšehrádskeho projektu - Help bats in V4. Z dôvodu odcestovania sa však nemohli zúčastniť chiropterológovia z Maďarska a Poľska. Ostalo to teda na nás a priateľov z Českej Republiky pod patronátom Jana Zukala. Základom bolo porozprávať sa o priebehu aktivít v našich krajinách, ale tiež prebrať aktivity realizované ostatnými partnermi. Hlavne večer sme si vymenili názory na vzdelávacie pomôcky pre deti. Pripomienky z oboch strán nepochybne pomôžu pri finalizácii produktov. Jan Zukal nám potom porozprával príbehy z ciest po iných krajinách a pátraní po netopierích kolóniách. Tiež sme jeho poznatky konfrontovali s našimi zisteniami z terénnych výskumov. 

Rozhovory o vzdelávacích pomôckach
 

Nezostalo však iba pri diskusii v interiéri, večery boli vyhradené výskumu netopierov v teréne. Už v dubových lesoch Kováčovských kopcov sme rozložili siete a čakali na prvé netopiere. Prvé sa objavili nad sieťami už za súmraku. Napokon sa ich chytilo niekoľko desiatok. Potešili najmä netopiere ostrouché (Myotis blythii), ktoré sa síce vyskytujú aj v Malých Karpatoch, ale patria k vzácnejším druhom. Veľká časť z nich boli mláďatá, čo je dôkaz že sa tu aj rozmnožujú. Je to jedna z hlavných príčin prečo ich odchytávame, keďže inak ako preverením znakov vlastnými očami nevieme ako dokázať, že daná lokalita je miestom rozmnožovania. Jediná vec, čo nám znepríjemnila pobyt v nočnom lese počas druhého odchytu boli sršne. Prilákalo ich zrejme svetlo a niekoľko sa ich zamotalo do siete, čo spôsobilo prílet ďalších. Napokon sa ako tak ukľudnili, no odchyt nám predčasne zrušila prichádzajúca búrka z Maďarska. Rozplynula sa však ešte pred prekročením Dunaja, to sme však už boli nazad v penzióne. Aj také veci sa dejú. 


Netopier ostrouchý (Myotis blythii)
 

Okrem netopierov je Burda známa aj výskytom krátkonožky štíhlej (Ablepharus kitaibelii). Táto malá jašterica patrí do čeľade scinkovité. Na rozdiel od ostatných jašteríc je naozaj malá a vo vegetácii oveľa menej šuchoce. Treba byť oveľa pozornejší ak ju chceme pozorovať. Nám sa to podarilo priamo na náučnom chodníku. Niekoľko krát sa na krátko ukázala vo vegetácii, aby sa hneď nato stratila. Nakrátko sme navštívili aj rieku Ipeľ a Hron. Obe sa tu vlievajú do Dunaja. Ipeľ nám pripomína menšiu Moravu. Počas prestávky sa ukáže aj riečny maskot - modrý klenot rybárik riečny (Alcedo atthis). Iba rýchlo niekoľko krát preletí ponad hladinu, ale aj to stačí aby nám spríjemnil chvíle pri rieke. Výlet to bol teda vydarený.  


Ipeľ