Preskočiť na hlavný obsah

Odchytili už 6000 netopierov


Netopier vodný - 6000. v poradí
Netopiere sú nočné živočíchy a aj zoológovia, ktorí sa nimi zaoberajú, si ich len málokedy môžu pozrieť zblízka. Jednou z takýchto príležitostí je ich odchyt do sietí. Na tento účel sa používajú - podobne ako pri vtákoch – siete z veľmi jemných vlákien, ktoré sa inštalujú do vchodov štôlní, jaskýň, alebo k vodným plochám. Napriek dokonalému ultrazvuku sa im netopiere niekedy nestihnú vyhnúť a zamotajú sa. Jubilejného, šesťtisíceho netopiera odchytili tento týždeň pri monitoringu v Mestských lesoch v Bratislave.
„Hneď na začiatok je treba uviesť, že všetky druhy netopierov sú zákonom chránené a ich odchyt je možný len na základe príslušných povolení. Cieľom odchytu je spoznať aké druhy v skúmanej oblasti žijú a zároveň zistiť, či sa tu i rozmnožujú. Zbierame tiež údaje o ich kondícii, občas realizujeme i odber parazitov, trusu či slín. Vždy sa snažíme netopiere stresovať čo najmenej a vypúšťame ich hneď, ako to je možné. Len málokedy s netopierom manipulujeme dlhšie ako 2 minúty.“ približuje odchyt Michal Noga, z mimovládnej organizácie SAOLA – ochrana prírody.
„O každom odchytenom jedincovi máme záznam, preto nie je ťažké zistiť, koľko sme ich odchytili. Keďže výskum realizujeme od roku 1997, počet netopierov, ktoré nám prešli rukami, je už veľký. Jubilejným, šesťtisícim netopierom sa stal netopier vodný, ktorého sme chytili na brehu rybníka na Železnej Studienke pri Bratislave,“ hovorí Noga, zároveň však dodáva: „Odchyt netopierov nie je súťaž, ani honba za rekordmi. Omnoho viac sa tešíme, ak na lokalite nájdeme viacero druhov, radosť máme tiež z odchytu mláďat, pretože vieme, že sa v skúmanej oblasti rozmnožujú“.
Meranie netopiera
Samotný odchyt netopierom nepomôže, ale je základom pre ochranárske opatrenia. „Zistili sme, že i malé jaskyne, kde v zime spia 2 až 4 netopiere, počas jesennej noci navštívi i 150 netopierov a ich význam je pre lokálnu populáciu veľmi veľký. Na ochrane týchto lokalít potom spolupracujeme so Štátnou ochranou prírody, Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku, jaskyniarmi, či užívateľmi banských diel“ dodáva Vladimír Nemček.
Pomoc pre netopiere prichádza i zo zahraničia – ochranu našich druhov tento rok podporila Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie (DBU), Vyšehradský fond a v týchto dňoch sa rozbieha ďalší medzinárodný projekt.
„Mestské lesy v Bratislave a Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci s Oddelením pre životné prostredie Magistrátu Viedne začínajú v rámci programu Interreg realizovať trojročný slovensko-rakúsky projekt zameraný na zvýšenie biodiverzity v mestských lesoch Bratislavy i Viedne. Výskum a ochrana sa bude týkať lúk, hmyzu, vtáctva, ale i netopierov. Jednou z prvých akcií bude i ukážka odchytu netopierov pre verejnosť.“ uzatvára Monika Chrenková z Daphne.
Odchyt pre verejnosť


Kontakt: Mgr. Michal Noga, SAOLA – ochrana prírody, mob.: 0911 339 193, saola.sk@gmail.com

www.visegradfund.org