Preskočiť na hlavný obsah

Koniec prázdnin s netopiermi


Počas troch nocí v poslednom augustovom týždni sa rodiny s deťmi mohli zúčastniť výskumu netopierov v Malých Karpatoch. Mimovládna organizácia SAOLA – ochrana prírody tu realizovala každoročný prieskum lokalít a odchyt netopierov využila na spopularizovanie výskumu týchto nočných živočíchov. Viac ako päťdesiat záujemcov tak bližšie spoznalo svet našich netopierov. Na vlastné oči videli uchane, ucháče, podkováre, raniaky či večernice, dozvedeli sa, ako je to s poverami a či naozaj hrozí, že sa im netopiere zamotajú do vlasov. 
Počas odchytu (Foto: Lipová)
„Netopiere sú veľmi atraktívnou skupinou živočíchov – nielen pre odborníkov, ale i pre laickú verejnosť. Keďže sú to zvieratá s nočnou aktivitou, možností, ako ich skúmať máme menej a stále patria medzi najmenej spoznané cicavce žijúce u nás. Pri odchytoch zisťujeme základné údaje – aké druhy a v akom počte sa na lokalite vyskytujú, aká je veková i pohlavná štruktúra populácie, no najmä to, či sa v blízkom okolí rozmnožujú. Manipulácia s netopiermi je obmedzená na minimum, netopiera po určení, premeraní a odvážení ihneď púšťame. Všetky druhy netopierov, ktoré u nás žijú, sú chránené a na ich odchyt je potrebná výnimka z Ministerstva životného prostredia“ objasňuje M. Noga.
Pri spoločných akciách bolo odchytených 74 netopierov, najpočetnejším druhom bola uchaňa čierna, lesný druh netopiera. 
Raniak hrdzavý (Foto: Noga)
„Samotný odchyt netopiere neochráni, preto realizujeme i praktickú ochranu. Vďaka podpore Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie (DBU) sme zabezpečili ochranu piatich 5 zimovísk v Malých Karpatoch, v spolupráci s Nadáciou EPH a Mestskými lesmi v Bratislave vyrábame a inštalujeme netopierie búdky“ dodáva chiropterológ M. Noga.
„Akcie zamerané na spoznávanie i praktickú pomoc netopierov budú pokračovať i v septembri. Čaká nás pozorovanie migrujúcich raniakov hrdzavých, úprava zimovísk netopierov a ak nám to počasie umožní, tak zopakujeme i prieskumný odchyt netopierov“ dopĺňa V. Nemček z organizácie SAOLA – ochrana prírody.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt: Mgr. Michal Noga, saola.sk@gmail.com, 0911 339 193