Preskočiť na hlavný obsah

Kontrola lokalít netopierov začína

V júni začíname kontrolu prvých lokalít známych z minulých rokov. Každoročne sa snažíme opakovať kontrolné odchyty netopierov na stanovených lokalitách, a tiež spoznávať ďalšie miesta. Tieto nočné aktivity patria k najobľúbenejším medzi záujemcami o spoznávanie prírody. Odchyt nie je iba výskumná aktivita, ale aj priestor na širokú diskusiu a oddych v nočnom lese sprevádzaný krátkymi stretnutiami s tak zaujímavými tvormi ako sú netopiere.

Stavba siete
Netopier vodný (M. daubentoni)
Tentoraz sme začali odchyt pri potoku Mláka v Devínskej Novej Vsi, kde je možnosť spoznať druhy žijúce v blízkosti ľudských stavieb. Očakávané druhy ako večernica saviho (Hypsugo savii), večernica pestrá (Vespertilio murinus) či večernica južná (Pipistrellus kuhlii) sa tentoraz neodchytili. Po natiahnutí sietí sa začína fáza súmraku, keď na scénu prilietajú prvé netopiere - spravidla večernice rodu Pipistrellus a raniaky Nyctalus sp. Tentoraz sme sa nachádzali v časti s hustou vegetáciou, zaznamenali sme niekoľko preletujúcich netopierov na detektore a trpezlivo čakali pri sieti. Zanedlho sme mali prvého odchyteného netopiera tohto roku - netopiera vodného (Myotis daubentoni). Ako názov napovedá, blízkosť vody je jeho typický biotop a neboli sme prekvapení keď sa k nemu pridali ďalší traja. To bol náš konečný výsledok - štyri netopiere. Nezdá sa to, ale bol to najvydarenejší odchyt na tejto lokalite.


Večernica leachova (P. pygmaeus)
Vodu netopiere vyhľadávajú
Ďalší odchyt sme skúsili na známej ploche pri obci Borinka, rozmanitosť druhov netopierov tu bola vždy vysoká. Aj tentoraz sme dúfali, že potvrdíme výskyt aj vzácnejších druhov. Čoskoro sme ostali prekvapení, keďže od západu slnka do asi 23:00 sme odchytili iba jeden exemplár večernice leachovej (Pipistrellus pygmaeus). Malý samček bol okamžite premeraný, odfotený a vypustený späť na slobodu. Jedince tohto druhu večernice už od súmraku lovili hmyz ponad jazierko, niekoľkokrát sme na detektoroch zaznamenali aj iné druhy netopierov. Avšak aktivita časom ustala a trochu nezvyčajne nebolo dlhé minúty v detektoroch nič počuť. Preto sme ukončili odchyt relatívne skoro, ale nie vždy sa darí. Okrem netopierov sme zaznamenali na lokalite aj vzácneho slizniaka karpatského (Bielzia coerulans) a roháčika obyčajného (Dorcus parallelipipedus)
Roháčik obyčajný (D. parallelipipedus)
Slizniak karpatský (B. coerulans)