Preskočiť na hlavný obsah

Chránime prírodu aj pre ľudí

Od začiatku založenia Saola združenia sme chceli ponúknuť iný pohľad na ochranu prírody. Záleží nám na nej, ale uvedomujeme si, že musíme problémy jej ochrany vnímať a riešiť komplexne. Každé združenie by malo mať určité ciele, ktoré sa bude snažiť napĺňať. Avšak čím už len môže byť Saola odlišná od iných združení a organizácií zameraných na ochranu prírody? Túto otázku sme si kládli ešte pred založením, keďže sme sa chceli vydať po vlastnej ceste. Aktivity Saoly vychádzajú z ochranárskej biológie (conservation biology), kde je cieľom:

1. hodnotiť a skúmať dopad ľudských aktivít na biodiverzitu
2. vyvíjať praktické prístupy k zamedzeniu vyhynutiu druhov

Sú to témy so širokým záberom, vyjadrujú ale podstatu toho o čo sa snažíme. V našom ponímaní, v prírode, ktorú chránime, ľudia trávia svoj čas a správajú sa k nej s rešpektom. Zároveň využívajú jej produkty a služby - od zberu plodov po možnosti rekreácie. Naším smerovaním je posilňovať vzťah ľudia - prostredie a zároveň zmierňovať tlak civilizácie na biodiverzitu. To chceme dosiahnuť vzdelávacími aktivitami a hľadaním vzájomnej prosperity medzi ľudskou spoločnosťou a biodiverzitou. Ak prispejeme našim úsilím k zachovaniu biodiverzity a zároveň presvedčíme spoločnosť k citlivému prístupu, potom bude naše úsilie naplnené. Saola - to sú ľudia za jej činnosťou, veríme že sa k nám a našim hodnotám pridajú ďalší.