Preskočiť na hlavný obsah

O nás

Saola - ochrana prírody je mimovládna nezisková organizácia, ktorej cieľom je chrániť biodiverzitu, pričom vychádzame z odborných a vedeckých poznatkov. Vznikli sme v roku 2012 ako prirodzené vyústenie potreby založiť organizáciu, ktorá by nebola úzko zameraná len na jednu skupinu živočíchov a ktorá by zároveň mala ambíciu prepájať výskum s ochranárskou praxou.

Zakladajúcimi členmi združenia boli Michal Noga, Vladimír Nemček a Martin Dobrý.

V súčasnosti je predsedom Michal Noga.

Kontaktovať nás môžete cez Facebook alebo v sídle organizácie:

Saola - ochrana prírody 
Ľubovníková 34 
841 07 Bratislava 


Mgr. Michal Noga 
predseda organizácie 
saola.sk@gmail.com
- ekológia netopierov a vtákov 
- potravné analýzy 
- enviromentálne vzdelávanie  


Mgr. Vladimír Nemček 

projektový koordinátor 
vladimir.nemcek@gmail.com
- výskum a ochrana biodiverzity
- environmentálne vzdelávanie   
 
 
Naša organizácia sa venuje praktickej ochrane prírody aj výskumným činnostiam, ktoré pomôžu ochrane druhov a prostrediu. Tiež závisí aj od projektu, ktorému sa v danom období venujeme. Z pravidelných dlhodobých aktivít realizujeme:

1. monitoring cicavcov a vtákov - letné a jesenné odchyty netopierov do sietí, prieskum lokalít detektormi, zimné sčítania, sledovanie fotopascami a diktafónmi, analýza potravy sov.

2. propagácia a vzdelávanie v ochrane prírody - na rôznych akciách oboznamujeme verejnosť formou prezentácií  a prednášok.

3. ochrana biodiverzity v praxi - hľadáme nové prístupy a riešenia vyhovujúce biodiverzite a spoločnosti, zapojili sme sa do posudzovania efektívnosti ochranárskych opatrení - Conservation Evidence, vytvárame úkryty pre netopiere, upravujeme vchody podzemných priestorov.

Aktivity sú dané časovými možnosťami, a tiež naliehavosťou. Snažíme sa spolupracovať so záujmovými skupinami (ako sú Štátna ochrana prírody, lesohospodári, firmy a iné organizácie) v rámci územia kde pôsobíme. Keďže sídlime v Devínskej Novej Vsi, väčšina aktivít súvisí so Záhorím a Malými Karpatmi. Informácie o konkrétnych aktivitách pridávame vo forme príspevkov na náš web.