Preskočiť na hlavný obsah

Čistíme mokrade pre netopiere

Jednou z aktivít projektu Home for bats in Central Europe podporeného z Vyšehradského fondu bola aj úprava mokradí pre netopiere. Počas teplých letných nocí sa ich telo rýchlo ohrieva, takže potrebujú často piť, aby sa ochladili. Prístup k vode je teda pre ne veľmi dôležitý. Aj keď sa v okolí ich odpočinkových miest a lovísk nachádzajú vodné plochy, niekedy sú priveľmi pokryté vodnými riasami, čo znemožňuje prístup k vode pre netopiere. Práve preto sme sa rozhodli zrevitalizovať minimálne dve mokrade v Mestských lesoch Bratislava. 

Mokraď na Dlhých lúkach pred čistením
 

Jedna mokraď na Dlhých lúkach mala povrch hladiny kompletne pokrytý žaburinkou. Druhá mokraď Podkova mala vodnú hladinu bez rastlinstva iba na malej časti. Žaburinka tu bola menším problémom, tesne pod hladinou sú však rozvinuté husté riasy. Najprv sme začali s čistením na prvej mokradi. Prvý deň sme zápasili s neustálym dopĺňaním žaburinky ako následku vírivého pohybu vody. Akonáhle sme odstránili časť, aby sme vytvorili aspoň malé plochy bez rastlinstva, hneď voda doniesla novú žaburinku zo vzdialenejších kútov. Zdalo sa, akoby čistenie nemalo zmysel. Bolo to však iba zdanie. Na konci prvého dňa bol rozdiel ešte malý. Avšak druhý krát bol výsledok badateľný na prvý pohľad. Žaburinka už nepokrýva celú vodnú hladinu, ale je roztrúsená v malom množstve po celej ploche. Netopiere majú nateraz prístup k vode. Odstránili sme aj zopár konárov padnutých do vody. 

Po vyčistení vodnej hladiny
 

Na druhej mokradi sme pokračovali v odoberaní vodného rastlinstva z hladiny. Najväčšiu časť tvorili vodné zelené riasy, ktoré nepokrývali iba hladinu, ale aj časť vodného stĺpca. Keďže nebolo možné vyčistiť aj stred mokrade, pokúsili sme sa z brehu vyčistiť oba okraje Podkovy. To sa nám aj podarilo. Z okrajov sme odstránili aj množstvo popadaného lístia vo vode. 

Vyčistená Podkova

Vyčistenie sme realizovali vďaka podpore projektu Home for bats in Central Europe z Vyšehrádskeho fondu.