Preskočiť na hlavný obsah

Začíname pomáhať najohrozenejším dravcom

Vďaka podpore projektu "Visegrad partnership helps to protect endangered Montagu's Harrier" podporeného z Vyšehrádskeho fondu sa aj v tomto roku budeme môcť intenzívne venovať ochrane kaní popolavých (Circus pygargus). V súčasnosti najčastejšie hniezdia na poliach. Ak sa poľnohospodári o hniezdach kaní nedozvedia, tak je takmer isté, že mláďatá neprežijú žatvu. Naša pomoc súvisí s dohľadávaním hniezd na poliach a následným obkosením. Ak už hniezdo zameriame, dohodneme jeho obkosenie s užívateľmi poľa, najčastejšie miestnym družstvom. Pred samotným obkosením je často potrebné znova prísť k hniezdu a oplotiť ho prenosným oplôtkom, aby sa mláďatá nerozliezli a neskončili pod kolesami kombajnu. Vyzerá to jednoducho, ale za jedným hniezdom sú mnohokrát hodiny sledovania príletov s potravou na hniezdo často uprostred poľa pod horúcim slnkom.


Najdôležitejšie obdobie prichádza v júli, keď sa začína žatva. Do jej začiatku musia byť hniezda dohľadané a viditeľne označené. V júni sme zistili 8 hniezd kaní na západnom Slovensku. V porovnaní s inými druhmi dravcov je to malý počet, práve preto je každé zachránené hniezdo mimoriadne dôležité pre stabilizovanie populácie. Zachránené mláďatá môžu ďalšie roky zahniezdiť na nových miestach a posilniť tak populáciu do budúcnosti.