Preskočiť na hlavný obsah

Dobrovoľníci pre kane

V nedeľu sme uskutočnili akciu zameranú na zaškolenie dobrovoľníkov - terénnych asistentov pri dohľadávaní hniezd kaní popolavých na poliach. Cieľom tréningu je získať nových pomocníkov pri ochrane kaní v teréne. Na rozdiel od iných druhov, kane hniezdia na zemi a sú ohrozené poľnohospodárskymi prácami. Ak poľnohospodári nemajú informácie o polohe hniezd, môžu ich nedopatrením zničiť. V súčasnosti sa koordinácii ochrany hniezd kaní venuje iba niekoľko osôb, aby sme zvýšili šance kaní na prežitie v kultúrnej krajine rozhodli sme sa vyškoliť nových ľudí. 

Čakanie na prílety na hniezdo


Na poliach pod Malými Karpatmi neďaleko Piešťan sme sa stretli s troma novými záujemcami o kane. Dnešný cieľ bol jasný - priblížiť život kaní a ich ochranu v krajine novým ľuďom. Náš Saola tím vedený Michalom Nogom zamieril po úvode na minuloročnú lokalitu so štyrmi pármi. Hneď po príchode sme spozorovali samca kani popolavej nad poľom. Rozľahlé lány obilia poskytujú vhodný biotop pre hniezdenie tohto druhu. Spoločne s novými záujemcami sme sa vrhli rovno do praxe - sledovania príletov samcov s potravou a zasadnutia samíc do obilia. V krátkom čase sa pred nami odohrávalo vzácne divadlo - minimálne tri samice mali hniezda na poli pred nami a ďalšie 1-2 páry hniezdili pravdepodobne na vedľajšom poli. Samce nosili vzorne potravu, pravdepodobne aj vďaka značnej gradácii hraboša poľného v oblasti. Počkali sme kým prejde prehánka a po zapadnutí samice do obilia sa dvaja dobrovoľníci vybrali smerom k hniezdu. Zvyšok tímu z diaľky kontroloval smer k miestu zapadnutia a telefonicky ich navigoval. Zakrátko bolo nájdené prvé hniezdo so šiestimi mláďatami. Povzbudení úspechom sme pokračovali v sledovaní, zanedlho sme sa vydali k ďalšiemu miestu kde sme predpokladali hniezdo. Silný dážď však prerušil našu snahu. Po ďalšom zálete sme už boli znova v poli a tentoraz sme hniezdo po vyletení samice našli. V hniezde bolo ešte 5 vajec. Posledné hniezdo sme dohľadali až po dlhšom čase na dva krát. Okrem kaní sme si predstavili ochranu aj ďalších druhov dravcov a vtákov. Na záver dňa sme pokračovali vo vymieňaní skúseností v miestnom pohostinstve.
  
Tréning prebehol v rámci projektu Ľudia pre kane v česko-slovenskom regióne (People for harriers in CZ-SK region) podporeného Vyšehrádskym fondom.