Preskočiť na hlavný obsah

Pomôžeme kaniam

Od marca začíname realizovať nový projekt People for harriers in CZ-SK region (Ľudia pre kane v CZ-SK regióne). Projekt je podporený Vyšehrádskym fondom (www.visegradfund.org), cieľom je podporiť predovšetkým ochranu hniezd kaní popolavých v poľnohospodárskej krajine prostredníctvom komunikácie s miestnymi obyvateľmi a poľnohospodármi. 

Vedúcim partnerom je mimovládna organizácia TYTO zaoberajúca sa ochranou kaní popolavých v moravskom regióne. Naša organizácia Saola - ochrana prírody bude koordinovať aktivity na slovenskej strane v oblasti Záhoria a okolia Malých Karpát. 

Kaňa popolavá je ohrozený druh dravca hniezdiaci na zemi. Keďže veľmi často zahniezdi priamo v poli, jej ochrana v poľnohospodárskej krajine priamo závisí od úsilia niekoľkých osôb dohľadávajúcich hniezda. 

Počas nasledujúcich mesiacov sa sústredíme na spoluprácu s poľnohospodármi v regióne, aby vedeli čo robiť pri zabezpečení ochrany hniezda. Zároveň vyškolíme terénnych asistentov, ktorí nám pomôžu pri dohľadávaní hniezd. Vybudujeme aj virtuálnu knižnicu so zoznamom odborných štúdií venujúcich sa ochrane kaní. 

V prípade záujmu stať sa dobrovoľným terénnym asistentom, kontaktujte nás cez e-mail vladimir.nemcek@gmail.com.   

Ochrana hniezda v teréne