Preskočiť na hlavný obsah

Netopiere priamo nad hlavami

Večernica pestrá
Piatkový podvečer bol v Devínskej Novej Vsi zasvätený netopierom. Záujemci o prírodu, prevažne rodiny s deťmi sa tu spoločne s odborníkmi vybrali pozorovať a počúvať vzácneho netopiera – večernicu pestrú. Začiatkom novembra sa takmer na každom sídlisku s výškovými budovami po zotmení ozýva pravidelné, kovovo znejúce cinkanie. Len málokto vie, že tento zvuk vydáva večernica pestrá, netopier, ktorý si týmto spôsobom obhajuje svoje teritórium. Prítomnosť „cinkajúceho netopiera“ využili ochranári v Devínskej Novej Vsi a 3. novembra, v piatok podvečer, zorganizovali prírodovednú prechádzku sídliskom. Viac ako tridsať záujmcov sa tak mohlo na vlastné oči i uši potešiť prítomnosťou
vzácneho netopiera.

„Netopiere sú často bližšie, než si myslíme. Ľudské stavby využívajú ako úkryty, lovia v záhradách i popri verejnom osvetlení. Vzhľadom na ich nočný spôsob života ostávajú pred nami väčšinou utajené. Výnimkou je večernica pestrá. Samček tohto druhu si na prelome októbra a novembra
obhajuje svoje teritórium, ktorým bývajú skalné steny, ale čoraz častejšie i výškové budovy v mestách. Krátko po zotmení vyletí z úkrytu, obletuje zvolený priestor a ozýva sa pomerne silným, rýchlym cinkaním. Tak dáva najavo ostatným samčekom, že priestor je obsadený a naopak pozýva doň samičky. Všetko sa to deje priamo nad rušnými ulicami večerného mesta. Máme tak výnimočnú možnosť pozorovať netopiera bez toho, aby sme ho rušili.“ hovorí Michal Noga, z organizácie SAOLA, ktorá prírodovedeckú vychádzku organizovala. Večernice pestré mali záujemci možnosť počuť opakovane na viacerých miestach, niekoľkokrát sa im ju podarilo v svetle silnej baterky aj spozorovať, z čoho mali prirodzene najväčšiu radosť najmladší účastníci akcie.
„Večernice pestré patria medzi naše najotužilejšie netopiere. Aktívne budú až do konca novembra, no keď teplota ešte o niečo poklesne, uložia sa na zimný spánok aj ony.“ dopĺňa Vladimír Nemček.

Hľadáme netopiere
Záujemcov o ochranu a výskum netopierov na Slovensku zastrešuje Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, záujemci z okolia Bratislavy sa môžu zapojiť do niektorých z akcií, ktoré organizuje SAOLA – ochrana prírody. „Vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja a Nadácie EPH tento rok ešte stihneme vyčistiť podkrovie od netopierieho guána a vyvesíme 30 netopierích búdok, ktoré vyrobili deti zo základných škôl v Kuchyni, Sološnici a ZŠ Narnia. Dokončujeme tiež uzatváranie zimovísk a v Malých Karpatoch vyznačíme chodníky a miesta, z ktorých je možné bez rušenia pozorovať netopiere.“ uzatvára Michal Noga.