Preskočiť na hlavný obsah

Leto v plnom prúde so Saolou

Večernica pestrá
V júli sme rozbehli pravidelný prieskum netopierích lokalít pomocou odchytávania sieťami a monitorovania detektormi. V horúčavách nás zaujali predovšetkým vodné plochy v lesoch. Lokality ako Dvoly, Ľahký kameň, Pod Horvátkou, Medené Hámre a ďalšie sme navštívili so záujmom zistiť aké netopiere tu žijú a taktiež či sa v ich blízkosti nachádzajú materské kolónie netopierov. Netopiere sú totiž skupinovo žijúce zvieratá a samičky sa s mláďatami držia v takýchto kolóniách pokope. Ak odchytená samica vykazuje znaky starostlivosti o mláďa alebo odchytíme mláďa, potom vieme, že kolónia je neďaleko.

Raniak malý
Najčastejšie sme navštevovali lokalitu Pod Horvátkou - potvrdili sme reprodukciu u netopiera Brandtovho (M. brandtii), večernice malej (P. pipistrellus) a raniaka malého (N. leisleri). Tu sme počas jednoho odchytu chytili max. 25 netopierov. Na lokalite Dvoly sme neboli úspešný, pretože tu zanikla malá mokraď a nahradila ju malá vodná nádrž, kde je odchyt obtiažny. Takisto sme vyskúšali odchyt na úplne nepoznanej lokalite Ľahký kameň. Síce sme odchytili iba niekoľko jedincov, no charakter lokality sľubuje lepšie vyhliadky do budúcnosti. Taktiež nás prišli pozrieť aj malé diviaky počas tunajšieho odchytu. Tie sa našťastie len napili a odišli:-) Okrem toho sme skúšali odchytávať na vysychajúcej mokradi pri obci Sološnica. Prekvapil nás neobvyklý druh večernica pestrá (Vespertilio murinus), ktorá sa chytila do siete. V lese bez skál v bezprostrednej blízkosti sme ju nečakali, o to viac sme sa potešili. Tento druh sa vyskytuje aj priamo v ľudských sídlach, v škárach budov. S odchytmi sme chceli pokračovať aj na lokalite Medené Hámre. Avšak vodná nádrž tu bola vypustená.  


Pod Horvátkou

Naponáhlo - keď sa chytia tri naraz

Dvoly - nová vodná nádrž

Podkovár malý - Burda