Preskočiť na hlavný obsah

Koniec odchytovej sezóny netopierov v roku 2016

Tak a je tu zhrnutie odchytov za rok 2016. Tento rok sme boli aktívny, navštívili sme viacero nových lokalít, aby sme zistili aké netopiere žijú na týchto lokalitách a ako sú významné pre netopiere. V skratke - uskutočnili sme 36 odchytov na 20 lokalitách. Pribudli tri nové miesta (jedno na Záhorí). Celkovo bolo chytených 705 jedincov z 20 druhov. Najpočetnejší druh bol ucháč svetlý (Plecotus auritus) - 170 jedincov, nasledovaný netopierom veľkouchým (Myotis bechsteinii) - 95 jedincov a uchaňou čiernou (Barbastella barbastellus) - 92 jedincov.
Odchyty boli realizované v zmysle platnej výnimky MŽP SR číslo 2821/2015-2.3.